קורס חוקרים - המגמה לחקירות ומודיעין


המגמה ללימודי חקירות ומודיעין

חוקר חקירות ומודיעין - ידע הוא כלי מרכזי בידיו של איש הבטחון כמו גם איש החקירות והמודיעין. ככל שמאגר המידע יהיה גדול יותר ויעשה בו שימוש מושכל לצורכי הארגון, כך יגדלו יכולות ההתמודדות עם הצרכים ומתן הפתרונות לבעיות שונות, העומדות על הפרק ומאפשרים קבלת החלטות אופרטיביות.


שימוש באמצעי תצפית ומעקבמגמה זו עוסקת בהכשרה והקניית יידע מקצועי נרחב ורב - תחומי בתחום החקירות, התשאול, האבחון והסינון הבטחוני כמו גם בתחומים נוספים הקשורים לנושאי האיסוף המודיעיני, העיקוב המבצעי, האיפור המבצעי ועוד.

הקורסים במגמה נותנים מענה מקצועי לאוכלוסיות מגוונות אשר יש להם עניין לרכוש ידע מקצועי בתחום חדש ומרתק ולהעמיק ידע מקצועי קיים על מנת להרחיב ולהתאים את היכולות המקצועיות בעולם המשתנה.


איסוף מידע ומעקב סמויהקורסים במגמה זו מוכוונים לאנשי חקירות ביחידות אכיפה ממלכתיות, אנשי מודיעין ביחידות מבצעיות כמו גם לאלו אשר משתייכים לשוק האזרחי ויש בכוונתם להשתלב כחוקרים או חוקרים פרטיים בשוק הפתוח.המגמה מבצעת קורס חוקרים בסיסי וקורס חוקרים מתקדם, קורס מודיעין בסיסי וקורס מודיעין מתקדם, קורס תשאול טלפוני, קורס בתקשורת מילולית ובלתי מילולית בתהליכי חקירה ובתהליכי אבחון כח אדם, כמו גם לצרכי אבחון חשודים בפח"ע ובפלילים.קורס עיקוב מבצעי המבוצע במסגרת מגמה זו מיועד לאנשי יחידות אכיפה וחקירות ממלכתיים כמו גם לסקטורים העוסקים בתחום האיסוף הסמוי במסגרת השוק האזרחי. הקורס מאפשר לחוקרים מכל סקטור שהוא לרכוש ידע מבצעי מעשי מוכח, בתחום שהיה שמור עד כה אך ורק ליחידות ממלכתיות רשמיות. קורס זה נותן למעשה בידי החוקר האזרחי כלים סמויים לאיסוף מודיעין אשר בעבר לא היו מצויים ברשותו. 


הקורסים מועברים בישראל ובחו"ל.

ראה קורס חוקרים פרטיים.