המגמה להכשרת מאבטחים ואבטחת אישים

המגמה להכשרת מאבטחים ומאבטחי אישים


המאבטחים עומדים בחזית הלחימה מול הפשע והטרור ועבודתם השגרתית השוטפת מאפשרת למעשה לנהל אורך חיים תקין ובטוח. יכולתו של מאבטח לעבור בשבריר של שניה ממצב של שגרה ושאננות למצב של לחימה נועזת וללא פשרות, מחייבת הכשרה מיקצועית ברמה גבוהה במיוחד.


צוות מאבטחי אישים במהלך אימון רכבהכשרת המאבטח כוללת הבטים שונים של חוק ומשפט, סמכויות, אחריות פלילית ואחריות שילוחית כמו גם יכולת מוכחת לזיהוי, התערבות, לחימה ו/או ניטרול פיזי לצורך חיסולה של תקרית בפעולה בלתי מתפשרת, למניעת התרחבות הארוע.


אימוני לחימה לא חמושה לנטרול תוקףבמגמה זו מרוכזים הקורסים אשר חלק מהותי מתוכניות הלימוד שלהם ממוקד להכשרות פיזיות / מעשיות ומבצעיות, בנוסף להרצאות תורתיות / עיוניות הנדרשות במצבים משתנים של לחץ וארועים.


אימון בנשק אוטומטי של היריבניתן למצוא במגמה קורסים יעודיים להכשרת מאבטחים, מאבטחי אישים, נהיגה מבצעית, מפקחי מטווחים, הגנה עצמית, יציאה ממצבי לחץ בעימות אלים, כיבוי אש, עזרה ראשונה והחייאה ועוד.


קורס אבטחת אישים - אימוני נהיגה מבצעית בעת תקריתהמגמה מקיימת קורס ייחודי ליחידות התערבות. הקורס ממוקד לעניין לחימה בטרור במתקנים מאובטחים תוך שימוש בציוד ובאמצעים המצויים ברשות מערך האבטחה.


בלימת תוקף בעבודת חוליית מאבטחי אישיםכחלק מתוכניות הלימוד במגמה זו מתבצעים סיורים מקצועיים במתקנים מאובטחים ובמתקנים אסטרטגיים, כמו גם סימולציות ותרגילים דו-צדדיים לצורך הפקת לקחים ומסקנות.


ניטרול תקיפה אלימה תוך שימוש בנשק חםחלק מן הקורסים מחייבים שהייה רצופה במתקנים שלנו ובמקרים אלו המכללה מספקת לינה, כלכלה, היסעים ועוד.

ראה קורס מאבטחים ומאבטחי אישים.


אימוני ירי בכלי נשק שונים המצויים בידי היריב