המגמה ללימודי משטרה ואכיפת החוק

 

המגמה ללימודי משטרה ואכיפת חוק


במסגרת מגמה זו מתבצעים מסלולי הכשרה ייחודיים לסגל הבכיר, לקציני מטה ולקציני שטח בדרג הביניים ובדרג הבכיר, כולל קורס פו"מ קצר, פו"מ ארוך אקדמי ומסלולי לימודים נוספים.

המרחק בין ידע ליישום הוא עצום, אולם המרחק בין חוסר ידע ליישום הינו מרחק אין סופי. רכישת הידע בקורס הבכיר לפיקוד ומטה הינה מכפיל כח ביכולתו של מפקד המשטרה הבכיר לתפעל נכונה את כלל המערכות העומדות לרשותו, תוך שיתוף פעולה עם גורמים שונים הפועלים במסגרות מקבילות.

בהנחה שאופיה של כל משטרה וכל מערכת אכיפת חוק מתקדמת יושפעו מאוד מהטכנולוגיה, צריך להיות ברור כי כדי לקלוט ולהטמיע כראוי את פרי הטכנולוגיה, חייבת תהיה צמרת המשטרה להכשיר לאלתר דור של מפקדים שיש להם הבנה רחבה וידע מקצועי מעמיק ומגוון.

אם יוכשרו מפקדי המשטרה הבכירים בצורה הנכונה, הם יהיו מסוגלים למלא את תפקידם ולהבין בעוד מועד תפיסות וקונספטים חדשים, הם יוכלו לתכנן ולארגן מתכונת חדשה למבנה וארגון של יחידות, לשקלל סדרי עדיפויות בהצטיידות הכרוכה במשאבים נתונים ולקבל החלטות נכונות. הם יוכלו לבצע התאמות נדרשות בתורת העבודה ובנהלי הפעולה ולהתאים עצמם, יחידותיהם ופקודיהם לתפיסות החדשות.

מפקדים שהוכשרו נכונה יוכלו למצות באופן מיטבי כל יכולת חדשה, בכל רמות הפיקוד, בהתאמה למצבי מבנה משתנים ובשליטה על מערכים משולבים.

רכישת השכלה ניהולית מתקדמת, יחד עם השכלה אקדמית מאפשרת במידה מסוימת לחפות על חוסר נסיון בפיקוד על יחידות גדולות ולהחיש הטמעת שינויים מבניים ותפיסתיים במערכי הפיקוד והשליטה.

מטרת תוכנית הלימודים להקנות למשתתפים את הידע המקצועי הנדרש ולהכשירם לרמה בכירה מקצועית ואקדמית בנושאי בטחון לאומי, טרור, שיטור ואכיפה, חקירות, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה והתנהגות ארגונית, בנוסף לידע תיאורטי, במגוון מקצועות הבטחון, על מנת לאפשר לבוגרי תוכנית זו שדרוג מעשי של הבנת, תפיסת וניתוח יעדי הארגון ושיפור הובלתו לביצוע יעיל ומקצועי של משמותיו.

נושאי הטקטיקה, הפיקוד, הניהול והמנהיגות בצד הידע הנצבר, ישמשו כמדיום להנעת תהליך השינוי המבני העתידי ולשיפור מתמשך בעבודת המטה הפיקוד והשליטה. בכך ירחיבו אלו את הבסיס התורתי הניתן במסלול תוך העלאת הגירוי המחשבתי מקצועי בו, ימקדו את הקצינים והמפקדים למנהיגות, לפיקוד ולשליטה במצבי ניהול שוטף וניהול מטה ארצי מתקדם ועדכני ויקנו להם מיומנויות טקטיות לעבודת קצין מטה ארצי ומפקד משטרתי בכיר ומודרני.

ההרצאות הדידקטיות מלוות באמצעים חדשניים, סימולציות, סדנאות, תרגילים ומפגשים אקדמיים ומקצועיים, על מנת לעמוד על התהליכים, אמצעי אופן קבלת החלטות הביצוע בד בבד עם שילוב והכרה של טכנולוגיות מקצועיות. כל אלו יביאו לשדרוג וקפיצת מדרגה ברמתם האקדמית והמקצועית של הבוגרים.