המגמה ללימודי צבא ובטחון לאומי

המגמה ללימודי צבא ובטחון לאומי


בהנחה שאופיו של כל צבא מתקדם, משטרה, שרות בטחון וארגון בטחוני לאומי יושפעו מאוד מהטכנולוגיה, צריך להיות ברור כי כדי לקלוט ולהטמיע כראוי את פרי הטכנולוגיה, חייב הארגון להכשיר לאלתר דור של מפקדים ומנהלים שיש להם הבנה רחבה וידע מקצועי מעמיק ומגוון.
 
אם יוכשרו בעלי התפקידים הבכירים בצורה הנכונה, הם יהיו מסוגלים למלא את תפקידם ולהבין בעוד מועד קונספטים חדשים בנוגע לשדה הקרב המודרני. הם יוכלו לתכנן ולארגן מתכונת חדשה למבנה וארגון של יחידות. לשקלל סדרי עדיפויות בהצטיידות הכרוכה במשאבים נתונים ולקבל החלטות נכונות. הם יוכלו לבצע התאמות נדרשות בתורת הלחימה ובתרגולות הקרב, כמו גם לארגן את סידורי האבטחה וההגנה על המתקנים האסטרטגיים של המדינה.
 
בכירים שהוכשרו נכונה יוכלו למצות באופן מיטבי כל יכולת חדשה, בכל רמות הפיקוד ובהתאמה למצבים משתנים בשגרה ולחימה ובשליטה על מערכים משולבים.
 
מטרת מסלולי הלימודים במגמה ללימודי צבא ובטחון לאומי להקנות למשתתפים את הידע המקצועי הנדרש ולהכשירם לרמה בכירה, מקצועית ואקדמית בנושאי בטחון לאומי, טרור, שיטור ואכיפה, חקירות, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה והתנהגות ארגונית, בנוסף לידע תיאורטי מעשי ומעמיק, במגוון מקצועות הביטחון, על מנת לאפשר לבוגרים הבכירים שדרוג מעשי של הבנה, תפישה וניתוח יעדי הארגון ושיפור הובלתו לביצועים יעילים ומקצועיים של משימותיו.
 
רכישת השכלה ניהולית מתקדמת, יחד עם השכלה אקדמית מאפשרת במידה מסוימת לחפות על חוסר ניסיון קרבי בפיקוד על יחידות גדולות בלחימה בהיקף מלא בשדה הקרב.
 
שילוב ההכשרה הצבאית על מרכיביה השונים, יחד עם תורות הניהול האזרחיות המתקדמות ועם רכישת ההשכלה האקדמית הרלוונטית, תאפשר למפקד הבכיר לעמוד באתגרים, לקבל את ההחלטות הנכונות, להתאים את התורה למציאות ולהתפתחות הטכנולוגית הדינאמית ולנצל את יכולותיו הנרכשות בשכל ובתבונה, בהבנה ובמיומנות, תוך התאמה מירבית לתרחישי האיומים בשדה הקרב כמו גם במתקנים הלאומיים הרגישים.
 
ידע הוא מכפיל כוח ראשון בעוצמתו. לפיכך, רק לאחר רכישת ידע מקצועי ברמה גבוהה והולמת, נוכל לבנות מסגרת צבאית או אזרחית בטחונית רלוונטית המסוגלת לתרגם החלטות למעשים ולעמוד במשימות העומדות בפני המנהל הבכיר, באופן ראוי ומוצלח.
 
המרחק בין ידע ליישום הוא עצום, אולם המרחק בין חוסר ידע ליישום הינו מרחק אין סופי. רכישת הידע בקורס האקדמי לפיקוד ומטה הינה מכפיל כוח ביכולתו של המפקד הבכיר ומנהל האבטחה הבכיר, לתפעל נכונה את כלל המערכות העומדות לרשותו, תוך שיתוף פעולה עם גורמים שונים הפועלים במסגרות מקבילות.    
 
הלימודים האקדמיים הם שנותנים למקצוע הפיקודי את הידע, את המיומנות, השתכללות והבנה הנדרשים יחד עם הקניית הרגלי עבודה ולימוד אקדמיים תוך שילוב ידע אישי הנובע ממקורות ידע והתנסות אישיים, לימוד מעמיק ומחקר אקדמי.   
כל זאת על מנת ליצור אצל המנהלים/ מפקדים הבכירים תמהיל נכון של ערכים, כישורי חשיבה ומקצועיות אשר יוטמעו בפקודיהם והכול תוך חיבור מלא לתפיסות העדכניות המפותחות ומיושמות בארגונים מודרניים.

נדבכי הלימוד שמים דגש על לימוד ותרגול נושאי ניהול השגרה המבצעית, ניהול אירועים ופיקוד. נדבכי הלימוד מתוכננים להקיף מתארים שונים הכוללים מספר צורות מבצעיות בכל סדרת תרגולים.
 
נושאי הטקטיקה, הפיקוד, הניהול והמנהיגות בצד הידע הנצבר, ישמשו כמדיום להנעת הסדרות ולשיפור מתמשך בעבודת המטה לאורך כל התרגול ולאורם של עקרונות התפקוד בשגרה ובחרום. בכך ירחיבו אלו את הבסיס התורתי הניתן במסלול, תוך העלאת הגירוי המחשבתי/ מקצועי, ימקדו את המפקדים למנהיגות, לפיקוד ולשליטה במצבי ניהול שוטף וניהול אירועים ויקנו להם מיומנויות מעשיות בעבודת המפקד המתקדם והמודרני.
 
ההרצאות הדידקטיות מלוות באמצעים חדשניים, סימולציות, סדנאות, תרגילים ומפגשים אקדמיים ומקצועיים וכן סיורים מקצועיים בגופים ביטחוניים, בתעשיות הביטחוניות, בגופי אכיפה ובמוקדי קונפליקט, על מנת לעמוד על התהליכים, אמצעי ואופן קבלת החלטות הביצוע, בד בבד עם שילוב והכרה של טכנולוגיות מקצועיות.
 

במסגרת מגמה זו מתבצעים מסלולי הכשרה ייחודיים לסגל הבכיר, למפקדי שטח בדרג הביניים ובדרג העליון, כולל קורסי פו"מ קצר ופו"מ ארוך אקדמי, קורסי מודיעין, בטחון לאומי ומסלולי לימוד נוספים.

בהנחה שאופיו של כל צבא מתקדם יושפע מאוד מהטכנולוגיה, צריך להיות ברור כי כדי לקלוט ולהטמיע כראוי את פרי הטכנולוגיה, חייב הצבא להכשיר לאלתר דור של מפקדים שיש להם הבנה רחבה וידע מקצועי מעמיק ומגוון.

אם יוכשרו המפקדים בצורה הנכונה, הם יהיו מסוגלים למלא את תפקידם ולהבין בעוד מועד קונספטים חדשים בנוגע לשדה הקרב המודרני. הם יוכלו לתכנן ולארגן מתכונת חדשה למבנה וארגון של יחידות. לשקלל סדרי עדיפויות בהצטיידות הכרוכה במשאבים נתונים ולקבל החלטות נכונות. הם יוכלו לבצע התאמות נדרשות בתורת הלחימה ובתרגולות הקרב.

מפקדים שהוכשרו נכונה יוכלו למצות באופן מיטבי כל יכולת חדשה, בכל רמות הפיקוד ובהתאמה למצבים משתנים בלחימה ובשליטה על מערכים משולבים.

רכישת השכלה ניהולית מתקדמת, יחד עם השכלה אקדמית מאפשרת במידה מסוימת לחפות על חוסר ניסיון קרבי בפיקוד על יחידות גדולות בלחימה בהיקף מלא בשדה הקרב.

שילוב ההכשרה הצבאית על מרכיביה השונים, יחד עם תורות הניהול המתקדמות ועם רכישת ההשכלה האקדמית הרלוונטית, תאפשר למפקד הבכיר לעמוד באתגרים, לקבל את ההחלטות הנכונות, להתאים את התורה למציאות ולהתפתחות הטכנולוגית הדינמית ולנצל את יכולותיו הנרכשות בשכל, בהבנה ובמיומנות תוך התאמה מירבית לתרחישי האיומים בשדה הקרב.

ידע הוא מכפיל כח ראשון בעוצמתו. לפיכך, רק לאחר רכישת ידע מקצועי ברמה גבוהה והולמת, נוכל לבנות מסגרת צבאית רלוונטית המסוגלת לתרגם החלטות למעשים ולעמוד במשימות העומדות בפני המפקד הבכיר, באופן ראוי ומוצלח.

המרחק בין ידע ליישום הוא עצום, אולם המרחק בין חוסר ידע ליישום הינו מרחק אין סופי. רכישת הידע בקורס האקדמי לפיקוד ומטה המפורט בהמשך הינה מכפיל כח ביכולתו של המפקד הבכיר לתפעל נכונה את כלל המערכות העומדות לרשותנו, תוך שיתוף פעולה עם גורמים שונים הפועלים במסגרות מקבילות.