המגמה לאבטחת התעופה והספנות

 

המגמה לאבטחת התעופה והספנות


אבטחת התעופה בעולם כולו מקבלת התייחסות ברמה לאומית עקב ההשפעות וההשלכות העשויות להיווצר כתוצאה מפיגוע באמצעי תחבורה זה.

מאז הפיגוע במגדלי התאומים הורחבה הפעילות הבטחונית בעולם כולו בכל הקשור לטיפול בנוסע, בכבודה ובכלי הטיס, תוך שיתופי פעולה בינלאומיים מתוך מגמה לצמצם את מכלול הסיכונים מצד אחד ומאידך, לתת מענה הולם בכח אדם, באמצעים ובנהלי עבודה שוטפים, אל מול יעדי הטרור המקומי והבינלאומי.  

מגמה זו עוסקת במתן הכשרות ובביצוע מסלולי הדרכה בתחום אבטחת התעופה האזרחית הקרקעית והמוטסת. הקורסים מתבצעים ברמות המאבטח, הסורק והצופה במעגל החיצוני עד לקורסי הכשרת מאבטחי מטוסים.

כתוצאה מהפיגוע במגדלי התאומים נדרש האו"ם לנושא ועל פי הנחיות שנקבעו בארגון בתאום משותף עם משרד ההגנה של ארה"ב נקבעו תקנים מחמירים לנושא אבטחת הספנות כולל מגוון קורסים על פי דרישות ה- IMO וה- I.S.P.S.
CODE.

הדרישות מחייבות הימצאות של כח אדם לאבטחה בחברות הספנות, בנמלים, ובאוניות כמו גם הכשרה מקצועית לכל העוסקים בתחומים אלו.

המגמה מקיימת קורסים להכשרה מקצועית על פי דרישות ה- IMO לכל העוסקים באבטחת הספנות באמצעות חברות האבטחה הפרטיות או הממלכתיות.

הקורסים מבוצעים בישראל בברכת משרד התחבורה.