קורס אבטחת אישים

 סימולציות לחימה וירי

 

 תרגיל לחימה דו צדדי