על הספר - חקירות פרטיות בישראל

חקירות פרטיות בישראל -  כלים, דינים, חוקים ופסקי דין עם ההקשרים הרלוונטים לעבודת החוקר הפרטי!

ספר הכרחי לעוסקים במקצועות החקירה, הבטחון והמודיעין ומשמש כתנ"ך המקצועי האולטימטיבי למגזרים אלו.

הספר מאגד בתוכו את החוקים הרלוונטים בתחומי העשייה השונים ובעזרת קטעים מפסקי דין ותקדימים משפטיים מוביל את החוקר והממונה על הבטחון להבנה רחבה של הסמכויות החוקיות בתחומים של עשה ואל תעשה בעבודתם היום יומית. 

      ·         האם חקר האמת נעשה על פי חוק?

·         האם החוקר במהלכיו הפליל את הנחקר?

·         התקשורת האלקטרונית בעבודת החוקר!

·         פוליגרף – מכונת אמת?

·         סמכויות החוקר?

מתוך דברי ההקדמה של הספר 'חקירות פרטיות בישראל':

"על מנת להקל על עבודתו של החוקר הפרטי וגם של החוקר בראשות הממלכתית, לוקטו ונאספו בקובץ זה קטעים מפסקי דין רלוונטים למקצוע החוקר. פסקי דין אלו מציגים בפני הקורא המתלבט, את יחסו וגישתו של בית הדין בתביעות אשר הוגשו לפניו ואשר כל עניינם תחומי אחריותו וצורת עבודתו של החוקר במהלך הטיפול בתיקי חקירה שונים ומגוונים.

הזכות לגבות עדות תחת לחץ ואיומים, קבילות השימוש בפוליגרף, תוקפם החוקי של נתונים אשר נאספו בהאזנת סתר, השגת ראיות תוך כדי ביצוע מעשה בלתי חוקי, קבילותן של קלטות שהוקלטו בזמן קיום יחסי מין, בקשות לקבלת רשיון חוקר מטעם משרד המשפטים, הוצאת דבר במרמה ובתחבולה וליקוטים נוספים. סידור הקובץ על פי חלוקה לפרקים מאפשרת למעיין בחומר, גישה מהירה לתחום הרלוונטי, תוך מתן יכולת להקיש מדוגמאות וליקוטי הפסיקה, באשר לגישת בית המשפט בעניינים אלו. בנוסף, מצאתי לנכון להוסיף לקובץ זה פרק נפרד ומשמעותי, המרכז את החוקים שיש בהם הכרח שימצאו בהישג ידו של החוקר הפרטי, על מנת לאפשר לו עיון ולמידה הכרחיים, בכל עת שיידרש להבהיר לעצמו ולשולחיו, את משמעות החוק בעניין זה או אחר המצוי בתחום עיסוקו ופעולותיו של החוקר הפרטי.

 השימוש השוטף בקובץ זה יביא בהכרח להשגת מטרה רצויה ונדרשת של עמידה על עקרונות החוק והצדק, לתועלת העוסקים במקצוע החקירות ולתועלת הגורמים הזקוקים לחוקר ולתוצאות החקירה, להשגת העדים אשר הציבו וכל זאת תוך כדי ביצוע הוראות החוק ככתבן וכלשונן."

עלות הספר המכיל 900 עמוד - 400 ש"ח כולל מע"מ.

לפרטים ורכישת הספר - נא לפנות למזכירות המכללה - 03-9229991