סייבר טרוריזם

קורס סייבר טרוריזם

 

רקע
מערכות המחשב בתצורתן השונות, שינו את חיינו באופן די משמעותי ומהפכני, בכל רובדי החיים -העסקיים, המקצועיים, החברתיים, המשפחתיים, האישיים ועוד.
 
תעבורת המידע ברשת האינטרנט ועצם החשיפה, הופכים את העולם למעין ישות גלובאלית שבה אין משמעות למרחק ולהבדלי זמן. העידן הגלובאלי – דיגיטאלי, שבו אנו שרויים, יצר גם את סיכוני ה-סייבר טרוריזם, אשר הפכו לדרך אפשרית לגורמים פליליים ולגורמי טרור, לפעולה נגד ארגון/קהילה, בכל גודל, מימד ותפוצה.
 
"סייבר טרוריזם"הינו האפשרות שגוף כלשהו - המונע מטעמי טרור או פשע פלילי – ישתמש במתווה של לוחמת מידע, בכדי לגרום נזק למערכות המחשב והמידע של ארגון. השיבוש של מערכים אלו, עלול להביא לפגיעה חמורה בתפקודו של הארגון ויכולים לגרום לנזק משמעותי, כולל בהיקפים בינלאומיים. 
 

 
מטרות הקורס
להקנות למשתתפי הקורס הכרה וידע הקשורים למהפכה הדיגיטאלית ולאיומים שנתעוררו בצידה, והכרת דרכי ואמצעי ההתמודדות עם איומים אילו, לשם מניעה וצמצום נזקים בארגון.
 
 
הנושאים העיקריים שיועברו בקורס:
מהפכת המידע והאינטרנט.
היסטוריה ומשפיעים של התעבורה הרשתית.
הקהילה הוירטואלית - משמעויות וסיכונים.
רשתות וירטואליות והשפעתן על הבטחון הפיזי.
תקשורת, טרור ואינטרנט.
 גניבת זהויות ברשת (פישינג).
האקר וקרקר.
 אבטחת מידע.
 האויב שבפנים – מהות ודרכי התמודדות.
 טכנולוגיות אבטחת מידע.
 סייבר טרוריזם – סיכונים ואיומים.
הצבא הדיגיטאלי ומלחמות העתיד.
העתיד בראי הקדמה הטכנולוגית.
סיורים מקצועיים.
 

הקורס מיועד לבעלי תפקידים במערך הבטחון ואבטחת המידע, ברשויות ממלכתיות, ציבוריות ועסקיות, לשם מניעה וצימצום נזקים אפשריים בתחום הסייבר טרוריזם והנזקים הנלווים אליו.
הקורס מיועד גם לאילו אשר התחום והנושא מעניינים אותם באופן אישי.
תכניו של הקורס הותאמו באופן ייעודי, הן כנגד האיומים לנוכח אירועים עכשוויים והן לאופי  
המערכות הציבוריות והפרטיות והסיכונים הטמונים בסייבר טרוריזם ונזקיו.
 
היקף הקורס - 52 שעות אקדמיות. מתכונת הלימודים תהא על בסיס יום לימודים, אחת לשבוע,
בין השעות 13:30- 08:30.
 

הקורס מוכר לגמול השתלמות.
בוגרי הקורס יהיו זכאים לקבלת תעודת גמר מוכרת של המכללה הישראלית לבטחון וחקירות וכן יהיו זכאים לקבלת דיפלומה מקצועית בינלאומית + תג מתכת מוזהב, של הארגון הבינלאומי לאבטחה (I.B.S.S.A) בתשלום בנפרד.